Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm om at 5000 gitte arbeidstillatelser for utenlandske sesongarbeidere i tidsrommet 15. mai til 31. oktober inndras

Dokument nr. 8:60 (1994-95), Innst. S. nr. 152 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 15.05.1995 Innst. S. nr. 152 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 23.05.1995