Særskilt melding fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Ombudsmannens undersøkelse av Politiets utlendingsinternat på Trandum

Dokument nr. 4:1 (2006-2007), Innst. S. nr. 246 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2007 Innst. S. nr. 246 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om særskilt melding fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Ombudsmannens undersøkelse av Politiets utlendingsinternat på Trandum. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 4:1 (2006-2007) vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2007