Forslag fra stortingsrepresentantene Ellen Chr. Christiansen og Stephen Bråthen om endring av reglene for opparbeidelse av pensjonspoeng

Dokument nr. 8:7 (1994-95), Innst. S. nr. 55 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ellen Chr. Christiansen, Stephen Bråthen Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 08.12.1994 Innst. S. nr. 55 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1994