Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Øystein Hedstrøm om å erstatte delingsmodellen med en uttaksmodell i bedriftsbeskatningen i forbindelse med evaluering av skattereformen

Dokument nr. 8:9 (1994-95), Innst. S. nr. 204 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1995 Innst. S. nr. 204 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1995