Endringar på statsbudsjettet for 1994 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet (utviklingshjelp)

St.prp. nr. 4 (1994-95), Innst. S. nr. 32 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 09.11.1994 Innst. S. nr. 32 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1994