Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen

Dokument nr. 3:6 (2006-2007), Innst. S. nr. 213 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2007 Innst. S. nr. 213 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Dokument nr. 3:6 (2006-2007) Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen. Rapporten viser blant annet at like saker om stønad til bil ofte behandles ulikt og at det er svakheter i styringen og oppfølgingen fra både departement og direktorat. Komiteen sier blant annet i innstillingen at den forutsetter at departementet skaffer seg et tilfredsstillende grunnlag for å sikre at bilstønadsordningen fungerer etter forutsetningene. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 3:6 (2006-2007) Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2007