Tilleggsbevilgning til Utlendingsforvaltningen - økt saksbehandlingskapasitet, nedbygging av restanser og sterkere vektlegging av barns tilknytning til riket.

St.prp. nr. 56 (2006-2007), Innst. S. nr. 196 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.05.2007 Innst. S. nr. 196 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en rekke justeringer i Statsbudsjettet for 2007 hovedsaklig vedrørende utlendingsforvaltningen og arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede. Den største økningen gjelder kap. 690 Utlendingsdirektoratet som får en ekstrabevilgning på 82. 5 mill. kr. til økt saksbehandlingskapasitet og nedbygging av restanser i utlendingssaker.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2007