Forslag fra stortingsrepresentant Arne Sortevik på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 26. mars 2007 (jf. Innst. O. nr. 48): Stortinget ber Regjeringen legge frem en egen sak om innpassing av obligatorisk yrkessjåføropplæring i videregående skole og en vurdering av senket aldersgrense for kjøring av buss.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet