Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ine Marie Eriksen Søreide, Gunnar Gundersen, Erna Solberg, Jan Tore Sanner, Elisabeth Aspaker, André Oktay Dahl og Kari Lise Holmberg om tiltak for å begrense frafallet i videregående opplæring

Dokument nr. 8:55 (2006-2007), Innst. S. nr. 242 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Elisabeth Vik Aspaker, Erna Solberg, Gunnar Gundersen, Ine M. Eriksen Søreide, Jan Tore Sanner, Kari Lise Holmberg Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 01.06.2007 Innst. S. nr. 242 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre med en rekke forslag om tiltak for å begrense frafallet i videregående opplæring. Forslag om et prøveprosjekt med yrkesrådgivning i ungdomsskolen ble oversendt Regjeringen uten realitetsvotering. Stortinget vedtok deretter å be Regjeringen vurdere ulike tiltak som kan få unge som har avbrutt skolegangen, tilbake i et opplæringsprogram, og i den forbindelse bl.a. vurdere hvordan elevbedrifter kan benyttes.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2007