Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunvald Ludvigsen og André N. Skjelstad om å legge til rette for vaktmestertjenester til eldre

Dokument nr. 8:65 (2006-2007), Innst. S. nr. 248 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Gunvald Ludvigsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 05.06.2007 Innst. S. nr. 248 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet forkastet forslag fra Venstre om at Regjeringen skal legge til rette for kommunale vaktmestertjenester. Flertallet la vekt på at kommunene selv skal vurdere og bestemme hvordan tjenestetilbudet til eldre skal organiseres. Det ble vedtatt at saken vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2007