Noregs deltaking i den 61. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 60. generalforsamlinga i FN

St.meld. nr. 25 (2006-2007), Innst. S. nr. 225 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2007 Innst. S. nr. 225 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet Norges deltakelse i FNs 61. ordinære generalforsamling på bakgrunn av en stortingsmelding fra regjeringen om saken. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2007