Samtykke til ratifikasjon av en avtale undertegnet i Brussel 28. september 1994 mellom EFTA-statene i EØS om overgangsordninger for en periode etter enkelte EFTA-staters tiltredelse til Den europeiske union

St.prp. nr. 23 (1994-95), Innst. S. nr. 68 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 14.12.1994 Innst. S. nr. 68 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 21.12.1994