Avvikle den såkalte hytteskatten og begrense nivået på eiendomsskatten

Dokument nr. 8:77 (2006-2007), Innst. S. nr. 67 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Gunnar Gundersen, Jan Tore Sanner, Kari Lise Holmberg, Peter Skovholt Gitmark, Svein Flåtten, Trond Helleland Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 04.12.2007 Innst. S. nr. 67 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om å avvikle den såkalte hytteskatten og begrense nivået på eiendomsskatten. Forslaget ble forkastet mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2007