Øke fradragsbeløpet og utvide ordningen med skattefradrag for gaver til lokale, frivillige organisasjoner

Dokument nr. 8:89 (2006-2007), Innst. S. nr. 68 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Olemic Thommessen, Svein Flåtten Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 04.12.2007 Innst. S. nr. 68 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om å øke fradragsbeløpet og utvide ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, til også å omfatte gaver inkludert kontingent i lokale, frivillige organisasjoner. Forslaget ble forkastet mot stemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2007