Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Erna Solberg og Olemic Thommessen om å øke fradragsbeløpet og utvide ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, til også å omfatte gaver inkludert kontingent i lokale, frivillige organisasjoner

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 4. desember 2007

Reidar Sandal

leder

Gjermund Hagesæter

ordfører