Valg av leder og nestleder med varamedlemmer til Kommunalbankens styre, og tre medlemmer med varamedlemmer til kontrollkomiteen for Kommunalbanken

Innst. S. nr. 53 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 01.12.1994 Innst. S. nr. 53 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1994