Forslag fra stortingsrepresentant Torill Ø. Hanssen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 25. mai 2007 (jf. Innst. O. nr. 58): Stortinget ber Regjeringen vurdere grenseoppganger i forbindelse med ansvar for nettsideredaktør og fastsette forskrift for dette.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet