Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka fase 1 - utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby-Knapstad - plassering av bomstasjon på fylkesveg 311 Osloveien

St.prp. nr. 79 (2006-2007), Innst. S. nr. 275 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2007 Innst. S. nr. 275 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at bompengeselskapet får fullmakt til å innkreve bompenger til sluttføring av Østfoldpakke 1. Dette medfører bl.a. at utbyggingen av vegprosjektet E18 Krosby-Knapstad i Østfold framskyndes, slik at en åtte kilometer ny firefelts veg kan åpnes for trafikk i løpet av sommeren 2010. Opplegget gir en utvidelse av bompengeperioden fra 15 til 20 år.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2007