Utbygging og drift av Nornefeltet. Økt statlig deltakelse i enkelte felt

St.prp. nr. 25 (1994-95), Innst. S. nr. 89 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 07.02.1995 Innst. S. nr. 89 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 09.03.1995