Handlingsplan for opprydding i Mjøsa

Dokument nr. 8:109 (2006-2007), Innst. S. nr. 26 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Gunnar Gundersen, Olemic Thommessen, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 15.11.2007 Innst. S. nr. 26 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å vedlegge protokollen et forslag fra Høyre om å be Regjeringen legge fram en handlingsplan for opprydding i Mjøsa i 2008. Forslaget ble fremsatt av partiene Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, og det fikk bare tilslutning fra disse partiene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2007