Rv 567 Hauge-Lonevåg

St.prp. nr. 89 (2006-2007), Innst. S. nr. 22 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 13.11.2007 Innst. S. nr. 22 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt, i samsvar med forslag frå Regjeringa, at bompengeselskap får løyve til å ta opp lån til å forskottere bygginga av rv 567 Hauge-Lonevåg i Osterøy kommune, og til å krevje inn bompengar til delfinansiering av utbygginga. Anleggsarbeida er planlagt å starte hausten 2008, med opning for trafikk i 2011.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2007