Verksemda til Statens Fiskarbank i rekneskapsåra 1993 og 1994

St.meld. nr. 38 (1994-95), Innst. S. nr. 201 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1995 Innst. S. nr. 201 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1995