Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 10 (2007-2008), Innst. S. nr. 101 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP), (H), (KrF) og (V) Innstilling avgitt 11.12.2007 Innst. S. nr. 101 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer av bevilgningene under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2007 under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde. Endringene innebærer samlet en netto økning i utgiftene på om lag 353 mill. kroner. Lånebevilgningen til de regionale helseforetakene er satt ned med 800 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2007