Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2006-2007

St.meld. nr. 4 (2007-2008), Innst. S. nr. 138 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 12.02.2008 Innst. S. nr. 138 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om den årlige stortingsmeldingen om oppfølging av stortingsvedtak som inneholder en anmodning til Regjeringen. Meldingen redegjorde for oppfølgingen av de 20 anmodningsvedtakene som ble fattet i stortingssesjonen 2006-2007, samt for noen vedtak som ble fattet i tidligere sesjoner. Stortinget har vedtatt at St. meld. nr. 4 (2007-2008) - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 26.02.2008