Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2007

Innst. S. nr. 109 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.12.2007 Innst. S. nr. 109 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om gjennomgåelse av statsrådets protokoller for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 10.01.2008