Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget

Dokument nr. 3:1 (2007-2008), Innst. S. nr. 44 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2007 Innst. S. nr. 44 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Dokument nr. 3:1 (2007-2008) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget. Innstillingen omfatter 9 forvaltningsrevisjoner, hvorav 8 anses som avsluttet. Komiteen deler Riksrevisjonens vurdering av at det er forsvarlig å avslutte behandlingen av disse sakene. Når det gjelder undersøkelsen av toll- og avgiftsetatens virksomhetskontroll (Dokument nr. 3:7 (2003-2003)), har Riksrevisjonen konkludert med at saken skal følges opp videre. Komiteen er tilfreds med at Riksrevisjonen følger saken videre og forutsetter at Stortinget informeres på egnet måte.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2007