Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008

Budsjett-innst. S. nr. 3 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 (2007-2008). Kap. 169

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2007 Budsjett-innst. S. nr. 3 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt bevilgninger på kapitler under utenriksdepartementet og kapitlet for Svalbardbudsjettet under justisdepartementet innenfor rammeområde 4 for budsjettåret 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2007