Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008 (Om fullmakt til å ta opp statslån o.a., og om salderinga av statsbudsjettet for 2008)

Budsjett-innst. S. nr. 6 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 7 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2007 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt bevilgninger for 2008 vedrørende eksportgarantier, finansadministrasjon, enkelte tema under Finansdepartementet og under Nærings- og handelsdepartementet, statsbudsjettets 90-99-poster, kapitlene som gjelder overføring til/fra Statens petroleumsfond og statslånefullmakter. Vedtaket er i samsvar med regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2007