Opprettelse av et statlig veiselskap

Dokument nr. 8:22 (2007-2008), Innst. S. nr. 115 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.01.2008 Innst. S. nr. 115 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å opprette et statlig vegselskap som skulle ha til oppgave å legge til rette for hurtig utbygging av et effektivt, sikkert og miljøvennlig vegnett basert på statlig finansiering. Forslaget fikk bare Fremskrittspartiets stemmer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.01.2008

   Behandlet i Stortinget: 17.01.2008