Godtgjørelser for stortingsrepresentanter og regjeringens medlemmer

Innst. S. nr. 32 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 20.11.2007 Innst. S. nr. 32 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt følgende godtgjørelser med virkning fra 1. oktober 2007: Stortingsrepresentanter: kr. 654 000 pr år Regjeringsmedlemmer: kr. 969 000 pr år Statsminister og Stortingspresidenten: kr. 1 191 000 pr år. Vedtaket, som er i tråd med forslaget fra Stortingets lønnskommisjon, fikk støtte fra alle partier unntatt SV.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2007