Endringer i de faste komiteers sammensetning

Innst. S. nr. 39 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.