Forsvarsministerens redegjørelse om status for norsk deltagelse i den nordiske innsatsstyrken

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra forsvarsministeren

Saksgang

  1. Status