Valg av et medlem og et varamedlem til styret for Nansenfondet og de dermed forbundne fond

Innst. S. nr. 105 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 24.02.1995 Innst. S. nr. 105 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.03.1995