Forebyggende sikkerhetstjeneste

Ot.prp. nr. 21 (2007-2008), Innst. O. nr. 33 (2007-2008), beslutning. O. nr. 48 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 28.02.2008 Innst. O. nr. 33 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har i dag enstemmig vedtatt endringer i lov om forebyggende sikkerhetstjeneste. Vedtaket omfatter lovens kapittel 5 om objektsikkerhet, og omhandler nye regler for forebyggende sikkerhetstiltak for å beskytte skjermingsverdige objekter mot sikkerhetstruende virksomhet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.2008

   Behandlet i Odelstinget: 06.03.2008

   Behandlet i Lagtinget: 13.03.2008