Årsmelding for Datatilsynet 1993

St.meld. nr. 23 (1994-95), Innst. S. nr. 181 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1995 Innst. S. nr. 181 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1995