Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm om justering av bidragssatsene til nivået slik det var før innføringen av prosentsatser i 1989

Dokument nr. 8:47 (1994-95), Innst. S. nr. 140 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.05.1995 Innst. S. nr. 140 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 16.05.1995