Forslag fra stortingsrepresentant John Alvheim om opprettelse av en ordning med et eldreombud

Dokument nr. 8:56 (1994-95), Innst. S. nr. 154 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 16.05.1995 Innst. S. nr. 154 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 23.05.1995