Lavere årsavgift og støtteanordning for ettermontering av partikkelfiltre på dieseldrevne kjøretøy

Dokument nr. 8:45 (2007-2008), Innst. S. nr. 188 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Jan Sahl, Line Henriette Holten Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 10.04.2008 Innst. S. nr. 188 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et represtentantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Holten Hjemdal og Jan Sahl vedrørende lavere årsavgift og støtteanordning for ettermontering av partikkelfiltre på dieseldrevne kjøretøy. Stortingets flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, vedtok å legge saken til protokoll. Dette innebærer at saken kan bli fremmet på nytt på et senere tidspunkt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2008