Innstilling fra valgkomiteen om valg av et medlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen

Innst. S. nr. 116 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 24.01.2008 Innst. S. nr. 116 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.01.2008

   Behandlet i Stortinget: 28.01.2008