Biloppsamlingssystemet

St.prp. nr. 37 (2007-2008), Innst. S. nr. 146 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 14.02.2008 Innst. S. nr. 146 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Regjeringens forslag til bevilgning i statsbudsjettet for 2008 på 5 mill. kroner på ny post 73 Tilskudd til biloppsamlingssystemet under kap. 1441 Statens forurensningstilsyn, er enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.03.2008