Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet ( omdisponering, utviklingshjelp)

St.prp. nr. 47 (1994-95), Innst. S. nr. 187 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 02.06.1995 Innst. S. nr. 187 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1995