Statsrekneskapen for 2007

St.meld. nr. 3 (2007-2008), Innst. S. nr. 275 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2008 Innst. S. nr. 275 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Regjeringens stortingsmelding om statsregnskapet for 2007. Meldingen ble vedlagt protokollen. Stortinget vil behandle Riksrevisjonens anmerkninger til regnskapet høsten 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2008