Kulturminner

Ot.prp. nr. 49 (2007-2008), Innst. O. nr. 60 (2007-2008), beslutning. O. nr. 99 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 29.05.2008 Innst. O. nr. 60 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endring i lov om kulturminne vedrørende utførselsforbud. Endringen medfører at det ikke uten tillatelse må føres ut av landet kunst eller kulturmateriale som har stor betydning for bevaring, forskning eller formidling av kulturarv, kunst og historie i Norge. Endring i § 28 om rette myndighet ble vedtatt mot stemmene til Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2008

   Behandlet i Odelstinget: 12.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2008