Staten og Den norske kirke

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2008 Innst. S. nr. 287 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med utgangspunkt i en politisk avtale 10. april 2008 mellom alle politiske partier på Stortinget og stortingsmeldingen som ble fremmet straks etterpå, drøftet forholdet mellom staten og Den norske kirke.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2008