Barnehageloven (formålet med barnehagen)

Ot.prp. nr. 47 (2007-2008), Innst. O. nr. 18 (2008-2009), beslutning. O. nr. 43 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. O. nr. 18 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Ny formålsparagraf for barnehagene er enstemmig vedtatt. Bestemmelsen avviker på noen punkter fra forslaget i proposisjonen og er resultat av et bredt, tverrpolitisk forlik på Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.2008

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.2008