Tingenes tale

St.meld. nr. 15 (2007-2008), Innst. S. nr. 247 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2008 Innst. S. nr. 247 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en stortingsmelding om universitetsmuseene. Meldingen ble deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2008