Reindriftsavtalen 2008/2009

St.prp. nr. 63 (2007-2008), Innst. S. nr. 319 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 16.06.2008 Innst. S. nr. 319 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingsflertallet har, mot stemmene til FrP, vedtatt reindriftsavtalen for 2008/2009. Avtalen har en ramme på 97 millioner kr og gjelder for perioden 1.juli 2008 -30. juni 2009. Avtalebestemmelser som gjelder bevilgninger over statsbudsjettet gjelder budsjettåret 2009.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2008