NATO i 2007

St.meld. nr. 25 (2007-2008), Innst. S. nr. 302 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2008 Innst. S. nr. 302 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget drøftet samarbeidet i NATO i 2007.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2008