Innføre skattefritak for forskningsinstitutter som mottar basisbevilgning fra staten

Dokument nr. 8:64 (2007-2008), Innst. S. nr. 257 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hanne Dyveke Søttar, Hans Olav Syversen, Linda C. Hofstad Helleland, Lars Sponheim Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (V), (H), (FrP) og (KrF) Innstilling avgitt 29.05.2008 Innst. S. nr. 257 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim, Linda C. Hofstad Helleland, Hanne Dyveke Søttar og Hans Olav Syversen om å innføre skattefritak for forskningsinstitutter som mottar basisbevilgning fra staten. Forslaget fikk bare tilslutning fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre og ble følgelig forkastet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2008