Vurdering av momsfritak for frivillige organisasjoner

Dokument nr. 8:81 (2007-2008), Innst. S. nr. 255 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Ingebrigt S. Sørfonn, Line Henriette Holten, May-Helen Molvær Grimstad Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 29.05.2008 Innst. S. nr. 255 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag fra Kristelig Folkeparti om vurdering av momsfritak for frivillige organisasjoner ble ikke vedtatt. Et mindretall bestående av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelg Folkeparti og Venstre stemte for forslaget. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2008